Het idee achter Impresario

Het begon met het organiseren van passende dagbesteding voor Thomas. Inderdaad, dezelfde Thomas van Putten, de naamgever van de Thomashuizen, stond aan de basis van de gedachte dat ook dagbesteding beter, leuker en goedkoper moet kunnen.

Thomas kreeg een groep met vaste vrienden. Zij gingen met hem fietsen, paardrijden of wandelen. En af en toe ook een biertje drinken in het café.

Voor Thomas ging een nieuwe en spannende wereld open. Voor zijn ouders was dit een bewijs dat er ook voor Thomas een plek in de samenleving is. Maar ook dat heel veel ‘gewone’ mensen het leuk vinden om met gehandicapten om te gaan.

Met dit als voorbeeld is uiteindelijk Impresario Nederland ontstaan: een plek waar mensen met een beperking of chronische aandoening worden gestimuleerd. Hier kunnen zij kennis maken met de leuke en inspirerende aspecten van alledag. Aspecten die voor de ‘gewone’ mens bijna vanzelfsprekend zijn.

De visie

Impresario Nederland vindt het belangrijk dat:

  • Mensen met een beperking of chronische aandoening in staat worden gesteld om deel te nemen aan activiteiten die hun leven verrijken en een belangrijke bijdrage leven aan de kwaliteit van hun bestaan.
  • Mensen met een beperking of chronische aandoening meer keuzevrijheid hebben.
  • Mensen met een beperking of chronische aandoening door de kleinschaligheid van de formule direct een passend antwoord op hun vragen krijgen.
  • De zorgondernemers een vast aanspreekpunt zijn voor hun klanten, familie en andere naast betrokkenen zodat er adequaat op zaken ingespeeld kan worden.
  • Alle aandacht en zorg naar de klanten gaat en er weinig tijd verloren gaat aan bureaucratische zaken. De overhead is tot een minimum beperkt.
  • Het ondernemend vermogen en de creativiteit van mensen uit de zorg wordt gestimuleerd.

 

Voor wie is Impresario?

In feite is iedereen met een beperking of chronische aandoening welkom bij Impresario. Bij Impresario wordt niet gekeken naar de beperking of aandoening, maar veel meer naar wat iemand nog wel kan en leuk vindt. Iedereen met een indicatie voor dagbesteding of dagactiviteiten kan zich bij Impresario aanmelden.

De zorgondernemers

Uniek bij Impresario Nederland is het ondernemerschap. Alle Impresario Dagcentra worden gerund door ervaren zorgondernemer(s). Deze aspecten – vakmanschap en ondernemerschap – maken het verschil!

Het vakmanschap uit zich door heel goed naar de klanten te luisteren. Als ondernemer kun je op deze wijze de activiteiten goed laten aansluiten bij de persoonlijke behoeften en wensen van de klant.

De essentie van het ondernemerschap is dat je als zorgondernemer zelf invulling kunt geven aan de wijze waarop je het dagcentrum wilt gaan vormgeven, zolang het maar past binnen de visie van Impresario Nederland. Als zorgondernemer zul je er alles aan doen om je eigen bedrijf op een gezonde wijze te exploiteren. De eigen creativiteit, kennis en ervaring van de ondernemer wordt hierbij optimaal benut.
 

Kleinschalige opzet

Een Impresario Dagcentrum is bijna altijd gehuisvest in een klein, markant pand met een grote tuin op een fraaie locatie. Binnen is de sfeer gemoedelijk en toegankelijk.

Het motto in elk dagcentrum is: voor elk wat wils, niets moet en bijna alles is mogelijk. Vaak is er een combinatie met een Thomashuis en/of Herbergier (zie formules).suggestie om hier link naar de formules aan te brengen

De kleinschaligheid van Impresario heeft allerlei voordelen:

  • het directe contact met de deelnemers is groot
  • er kan direct worden ingespeeld op actuele zaken
  • in veel gevallen kunnen direct vragen worden beantwoord en beslissingen snel worden genomen

 

De vaste vrienden

Bij een nieuw idee als Impresario hoort ook een ander idee bij het inzetten van vrijwilligers. Niet voor niets noemen we onze vrijwilligers: vaste vrienden. Vaste vrienden zijn immers meer dan een vrijwilliger: ze kennen de deelnemers, ze weten wat de deelnemers leuk vinden en wat hun hobby’s zijn. Zo kweken zij een speciale band met elkaar.

Een andere leuke bijkomstigheid is dat vaste vrienden gebruik kunnen maken van een vrijwilligersvergoeding. Zo kunnen zij een aardig bedrag van maximaal € 1.500,- per jaar belastingvrij bijverdienen.

Garantie van kwaliteit

1. Kwaliteitsbeleving van de klant en de familie
Door te kiezen voor het inkopen van dagbesteding bij Impresario, heeft de klant de regie en de verantwoordelijkheid over de geleverde kwaliteit in eigen hand.

Is de klant niet tevreden, dan zullen de zorgondernemers er alles aan doen om de situatie te verbeteren. Het is tenslotte hun eigen bedrijf en zij zijn afhankelijk van tevreden klanten.

Daarnaast heeft de ondernemer samen met de klant en de familie vaste momenten ingebouwd waarop een schriftelijke evaluatie gemaakt wordt over de voorafgaande periode. Deze evaluaties worden door de zorgondernemer en de klant/wettelijk vertegenwoordiger ondertekend.

2. De officiële kwaliteitstoets van een onafhankelijk kwaliteitsbureau

Impresario Nederland werkt samen met een onafhankelijk kwaliteitsbureau. Dit bureau is in samenwerking met Impresario Nederland bezig met het ontwikkelen van een meerjarenplan waarin de toetsingscriteria rondom kwaliteit verder uitgewerkt worden. Ondernemers, medewerkers, vrijwilligers, klanten en familie geven via gesprekken en bijeenkomsten hun visie over de kwaliteit van leven. De aanbevelingen die hieruit voortvloeien, hebben een bindend karakter.