De financiering:

Deelnemers die bij Impresario hun dagbesteding inkopen, kunnen dit uit eigen middelen financieren of met een Persoonsgebonden Budget. Voor het verkrijgen van dit budget is een indicatie nodig. Het Persoonsgebonden Budget wordt door de deelnemer of diens familie/wettelijk vertegenwoordiger aangevraagd. Meer informatie hierover staat op www.pgb.nl.

De dagbesteding bij Impresario kan ingekocht worden per dagdeel, waar een vast dagdeeltarief voor gerekend wordt. Voor specifieke ondersteuningsvragen kan een meerprijs in rekening worden gebracht.

Maandelijks ontvangt u een gespecificeerde factuur met daarin een overzicht van de gebruikte dagdelen. Deze factuur kan tevens dienst doen als specificatie voor de verantwoording van het Persoonsgebonden Budget.